ေရာက္လာသူ မိတ္ေဆြအေပါင္းကို ကိုေဇာ္သြင္း (နည္းပညာမွ်ေ၀ျခင္း) ဆိုဒ္ေလးမွ Domain&Hosting ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္..အားေပးမွဳအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္...။

Friday, June 19, 2015

ဘေလာ့မွာ လင့္ေတြ ကာလာေရာင္စုံေပၚေစျခင္  အားလုံး  မဂၤလာပါ  ဒါေလးကေတာ့ အရင္ကလည္း တင္ေပးခဲ့ဖူးပါတယ္... ေနာက္ထပ္ လိုအပ္ရင္ သုံးနိဳင္ဖို႕  တင္လုိက္ပါတယ္.. ကုဒ္ခ်င္းေတာ့ တူျခင္မွ  တူမွာပါ.. သူကေတာ့
မိမိတို႕ဘေလာ့ေပၚက လင့္ေတြကို ေမာက္တင္လုိက္တာနဲ႕  ကာလာမ်ိဳးစုံ ေပၚလာတဲ့  သက္တန္႕ေရာင္ လင့္ေလးလုပ္နည္းပါ...ေအာက္မွာ ယူလုိက္ပါေနာ္။။။။

Step1.      
   ►1.  Login လုပ္လုိက္ပါ ဘေလာ့ကာကို
   ►2.  Layout ကိုကလစ္ရပါ့မယ္ မိမိတို႕  Dashboard ကေနေပါ့
   ►3.  Add a Gadget ကိုကလစ္ေပးလုိက္ပါ
   ►4.  HTML/Javascript. ကိုကလစ္ျပီး က်လာတဲ့ ေဘာက္ေလးထဲမွာဘဲ


 Step 2. .ေအာက္ကေပးထားေသာကုဒ္မ်ား ထည့္ေပးလိုက္ပါ။


<script type='text/javascript'>

//<![CDATA[

var rate = 20;

if (document.getElementById)
window.onerror=new Function("return true")

var objActive; // The object which event occured in
var act = 0; // Flag during the action
var elmH = 0; // Hue
var elmS = 128; // Saturation
var elmV = 255; // Value
var clrOrg; // A color before the change
var TimerID; // Timer ID

if (document.all) {
document.onmouseover = doRainbowAnchor;
document.onmouseout = stopRainbowAnchor;
}
else if (document.getElementById) {
document.captureEvents(Event.MOUSEOVER | Event.MOUSEOUT);
document.onmouseover = Mozilla_doRainbowAnchor;
document.onmouseout = Mozilla_stopRainbowAnchor;
}

function doRainbow(obj)
{
if (act == 0) {
act = 1;
if (obj)
objActive = obj;
else
objActive = event.srcElement;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
};
document['write']('<a href="http://24work.blogspot.com/" target="_blank" title="Blogger Tips and Tricks"><img src="https://bitly.com/24workpng" alt="Blogger Tips and Tricks" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%; top: 0px;" ></a><a href="http://24work.blogspot.com/" target="_blank" title="Latest Tips For Bloggers"><img src="https://bitly.com/24workpng" alt="Latest Tips For Bloggers" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; left: 0%;" ></a><a href="http://24work.blogspot.com/" target="_blank" title="Blogger Tricks"><img src="https://bitly.com/24workpng" alt="Blogger Tricks" border="0" style="position: fixed; bottom: 10%; right: 0%;" ></a>');
function stopRainbow()
{
if (act) {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}


function doRainbowAnchor()
{
if (act == 0) {
var obj = event.srcElement;
while (obj.tagName != 'A' && obj.tagName != 'BODY') {
obj = obj.parentElement;
if (obj.tagName == 'A' || obj.tagName == 'BODY')
break;
}

if (obj.tagName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = objActive.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}


function stopRainbowAnchor()
{
if (act) {
if (objActive.tagName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}


function Mozilla_doRainbowAnchor(e)
{
if (act == 0) {
obj = e.target;
while (obj.nodeName != 'A' && obj.nodeName != 'BODY') {
obj = obj.parentNode;
if (obj.nodeName == 'A' || obj.nodeName == 'BODY')
break;
}

if (obj.nodeName == 'A' && obj.href != '') {
objActive = obj;
act = 1;
clrOrg = obj.style.color;
TimerID = setInterval("ChangeColor()",100);
}
}
}


function Mozilla_stopRainbowAnchor(e)
{
if (act) {
if (objActive.nodeName == 'A') {
objActive.style.color = clrOrg;
clearInterval(TimerID);
act = 0;
}
}
}


function ChangeColor()
{
objActive.style.color = makeColor();
}


function makeColor()
{
// Don't you think Color Gamut to look like Rainbow?

// HSVtoRGB
if (elmS == 0) {
elmR = elmV; elmG = elmV; elmB = elmV;
}
else {
t1 = elmV;
t2 = (255 - elmS) * elmV / 255;
t3 = elmH % 60;
t3 = (t1 - t2) * t3 / 60;

if (elmH < 60) {
elmR = t1; elmB = t2; elmG = t2 + t3;
}
else if (elmH < 120) {
elmG = t1; elmB = t2; elmR = t1 - t3;
}
else if (elmH < 180) {
elmG = t1; elmR = t2; elmB = t2 + t3;
}
else if (elmH < 240) {
elmB = t1; elmR = t2; elmG = t1 - t3;
}
else if (elmH < 300) {
elmB = t1; elmG = t2; elmR = t2 + t3;
}
else if (elmH < 360) {
elmR = t1; elmG = t2; elmB = t1 - t3;
}
else {
elmR = 0; elmG = 0; elmB = 0;
}
}

elmR = Math.floor(elmR).toString(16);
elmG = Math.floor(elmG).toString(16);
elmB = Math.floor(elmB).toString(16);
if (elmR.length == 1) elmR = "0" + elmR;
if (elmG.length == 1) elmG = "0" + elmG;
if (elmB.length == 1) elmB = "0" + elmB;

elmH = elmH + rate;
if (elmH >= 360)
elmH = 0;

return '#' + elmR + elmG + elmB;
}

//]]>

</script>Now Click Save    ျပီးတာနဲ႕ ရပါျပီ။အားေပးေနၾကတဲ့အတြက္ ေက်းဇဴးအထူးတင္ပါတယ္.. လိ္ုျခင္တာကို ၾကိဳက္ႏွစ္သက္သလို ယူေဆာင္သုံးစြဲနိဳင္ပါတယ္.... အဆင္မေျပတာမ်ားရွိခဲ့ပါက...cbox မွာ ေျပာခဲ့ၾကပါေနာ္.. ဘေလာ့ခရီးသည္ 
ဘေလာ့ခရီးသည္သို႕ { ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
ဘေလာ့ဆုိင္ရာနည္းပညာမ်ား{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ
စြယ္စုံစာအုပ္စင္{ ဒီမွာ } သြားလိုက္ပါ

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...