ေရာက္လာသူ မိတ္ေဆြအေပါင္းကို ကိုေဇာ္သြင္း (နည္းပညာမွ်ေ၀ျခင္း) ဆိုဒ္ေလးမွ Domain&Hosting ေႏြးေထြးစြာ ၾကိဳဆိုလိုက္ပါတယ္..အားေပးမွဳအတြက္ အထူးေက်းဇူးတင္လွ်က္...။

Thursday, August 13, 2015

Myanmar Blogger Familyမွ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္Myanmar Blogger Familyမွ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးတြင္ ကူညီေပးႏိုင္ရန္ အစီစဥ္ေလးတခုလုပ္ထားပါတယ္။
=====================================================
ျပည္တြင္းျပည္ပ ဘေလာ့ကာမ်ားဦးေဆာင္ထားပီး အိုင္တီေမာင္ႏွမမ်ားစုေပါင္းကာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကို ကူညီႏိုင္ရန္ အလွဴေငြမ်ားေကာက္ခံပါမည္။ အလွဴေငြေကာက္ခံရာတြင္ ျမန္မာဘေလာ့ကာမ်ားႏွင့္ အိုင္တီေမာင္ႏွမမ်ားမွ မိမိတတ္စြမ္းေသာ ပညာရပ္မ်ားျဖင့္အမ်ာရျပည္သူအား ျပန္လည္မွ်ေဝၿပီး ေစတနာသဒၵာ ထက္သန္သေလာက္ လွဴေပးၾကပါရန္ေမတၱာရပ္ခံပါသည္။
Donate for our MBF service
-Blog ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္အခက္အခဲမဆို လာေရာက္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။
- မိမိတို႔အတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ Data မ်ားကို လာေရာက္မွ်ယူႏိုင္ပါတယ္။
- မိမိတို႔ရဲ႕ computer ျပႆနာမ်ားကို လာေရာက္ေဆြးေႏြးေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။
-မိမိတို႔ရဲ႕ Mobile Phone ျပႆနာအေသးစားမ်ား လာေရာက္ေျဖရွင္းႏိုင္ပါတယ္။
-Blog, Computer, Mobile,Programming, Web design စသည့္ Ebookမ်ားကို လာေရာက္မွ်ယူႏိုင္ပါတယ္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ Serviceအတြက္ ကညီေပးႏိုင္မယ့္သူမ်ား ဆက္သြယ္ေပးဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံပါတယ္။

=ဖုန္းပိုင္း ျပႆနာမ်ားကို ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္သူ
=ကြန္ပ်ဴတာပိုင္း ကူညီေျဖရွင္းေပးႏိုင္သူ
=အလြတ္တန္းအလွဴခံေပးႏိုင္သူမ်ား က်ေနာ္တို႔ အဖြဲ႕ကို ဆက္သြယ္ေပးၾကပါ
ေန႔ရက္== ေသာၾကာ၊ စေန  မနက္ ၉ နာရီစတင္ပါမယ္
ေနရာ == လွည္းတန္းကုန္းေက်ာ္တံတား
ပညာအား  လုပ္အား ပါ၀င္ကူညီလိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ား မိသားစု၀င္မ်ား မန္ကျဖန္ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ သတ္မွတ္ေသာေနရာတြင္ ေရာက္ရွိစုစည္းၾကရန္ တိုက္တြန္း ႏွိဳးေဆာ္လုိက္ရပါတယ္...
MBF ပရဟိတမိသားစာ ကိုယ္စား
ဘေလာ့ခရီးသည္

0 comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...